My design process – #1 Mood board

May 28, 2021

Seriju kratkih youtube epizoda o mom dizajn procesu počinjem sa epizodom o Mood boardu, mom prvom koraku kada počnem sa bilo kakvim dizajnom.

Mood board je engleski naziv za nešto što bi na srpskom bio jednostavni digitalni kolaž sačinjen od elemenata koji pomažu da se kreira koncept nekog dizajna. To mogu biti fotografije, text, boje i generalno bilo kakve slike koje opisuju neku ideju, emociju ili daju primer dobrog dizajna koji služi kao smernica.

Ja ga koristim da vizuelno prikažem svoje ideje klijentu, započnem razgovor i vidim šta funkcioniše i poklapa se sa vizijom klijenta a šta treba izbaciti. Puno mi pomaže u kasnijim fazama projekta jer je to nešto čemu se vraćam kad god nisam sigurna da li nešto pripada projektu ili ne.

Važno je naglasiti da mood board ne služi za krađu tuđih ideja i dizajna iako se u njemu mogu naći tuđa rešenja, ona su tu da ilustruju ideju koja će nastati u skladu sa potrebama tog specifičnog projekta, korisnika i klijenta.

Comments are closed.